Jul 19, 2013

Program Top Scorer dan Polus

Pada 17 hingga 18 Julai 2013 berlangsung Pogram Top Scorer dan Polus bagi pelajar-pelajar yang menjadi calon SPM 2013. Program ini diadakan berasingan di mana Program Top Scorer diadakan pada 17 Julai 2013 manakala Program Polus diadakan pada 18 Julai 2013 di Dewan Seroja SMK Seberang Jaya. Program Top Scorer untuk meningkat prestasi pelajar-pelajar calon SPM 2013 agar mencapai keputusan yang lebih baik daripada keputusan semasa. Manakala Program Polus adalah untuk pelajar-pelajar yang berpotensi lulus dalam setiap matapelajaran yang diambil. Semoga hasil daripada program ini dapat memberikan gambaran kepada para pelajar untuk meningkatkan diri dan seterusnya mencapai keputusan yang baik.

No comments:

Berita SMKSJ