Jul 11, 2013

LDP - Maktab Sultan Ismail

Program lawatan ke Maktab Sultan Ismail di Kota Bharu, Kelantan telah diadakan oleh para guru SMK Seberang Jaya yang diketuai oleh Encik Ahmad Zaki Saad, PK Pentadbiran SMK Seberang Jaya. Lawatan ini adalah sebagai program LDP Guru dan Staf SMK Seberang Jaya dengan menjadikan Maktab Sultan Ismail sebagai penanda aras dalam beberapa faktor dalam mencapai kecemerlangan. Antaranya ialah pelaksanaan program pembangunan sahsiah pelajar, program peningkatan pembelajaran dan akitiviti kokurikulum serta pengurusan sekolah. Semoga dengan lawatan penanda aras ini dapat memberikan idea-idea yang baik kepada para guru dan staf SMK Seberang Jaya dalam bidang masing-masing dan seterusnya meningkatkan pencapaian sekolah.

No comments:

Berita SMKSJ