May 15, 2013

Kemasukan Pelajar Pra U Baharu

Selamat datang diucapkan kepada semua Pelajar Pra U Baharu SMK Seberang Jaya bagi tahun 2013. Semua pelajar datang dari beberapa sekolah di sekitar Seberang Jaya dan kini menjadi warga baharu SMK Seberang Jaya. Pada hari ini selesailah sudah minggu orientasi dilalui oleh mereka yang mana melibatkan aktiviti-aktiviti penerangan pakej subjek yang ditawarkan, potensi kerjaya dan pendidikan serta pelbagai lagi. Selain dari itu, mereka juga didedahkan dengan aspirasi SMK Seberang Jaya dalam menghasilkan pelajar yang berjaya melalui perancangan yang teliti seperti yang termaktub dalam misi dan visi SMK Seberang Jaya. Semoga kumpulan Pra U baharu ini mampu mencapai tahap yang membanggakan. Akhir sekali Selamat Menjadi Warga SMK Seberang Jaya......

No comments:

Berita SMKSJ