Jan 13, 2012

Orientasi Tg 1 dan Peralihan

Pada 9 hingga 10 Januari 2012 berlangsung sesi orientasi bagi pelajar baru Tingkatan 1 dan Peralihan SMK Seberang Jaya. Program ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada suasana persekolahan sekolah menengah. Program hari pertama melibatkan taklimat-taklimat yang di sampaikan oleh pentadbiran dan kanselor SMK Seberang Jaya. Manakala pada hari kedua, para pelajar di bawa melawat ke bilik-bilik khas dan makmal-makmal yang ada di SMK Seberang Jaya.

No comments:

Berita SMKSJ