Jun 18, 2011

LDP2 SMK Seberang Jaya

Pada 18 Jun 2011, LDP bagi semua guru SMK Seberang Jaya diadakan bagi kali yang kedua. Pada kali ini tajuk LDP adalah Perancangan strategik bagi pentadbiran, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid SMK Seberang Jaya diadakan untuk menggantikan Perancangan Strategik yang tamat pada tahun ini. Semua guru dibahagikan mengikut bidang masing-masing dalam menyalurkan idea dan pandangan untuk membuat satu cadangan yang dinamik dan menyeluruh dalam membentuk SMK Seberang Jaya yang berjaya di masa-masa hadapan.

"SMK Seberang Jaya gemilang di persada ..........."

No comments:

Berita SMKSJ